idemakeriet

              


Trenger dere en til å få fantasien på gli, ideene til å strømme og motivasjon til å skape gode opplevelser med barn? Ring for en uforpliktende ideprat, eller engasjer meg i større prosjekter - enten det gjelder temaarbeid, utstillinger, uteområder, lekemiljø, samlingsstunder eller kunstprosjekt.

 

News


Arkiv



Design by In Obscuro