Om meg

   

Jeg heter Trude Anette Brendeland. Jeg kommer egentlig fra Råholt i Eidsvoll kommune, men flyttet til Bergen i studietida mi. Der trivdes jeg så godt at jeg like gjerne ble boende. Nå har jeg mann, tre barn, et hus, en hage, en katt, tre marsvin og fire fisk i en utedam - hvorav alle skarrer på r-ene, unntatt meg.  

Jeg jobber for fullt med kulturformidling og barnekulturelle uttrykk i en-damesforetaket Fantasifantasten.  Jeg er særlig opptatt av å løfte fram og ivareta livsglede, livsmot og kreativitet der små og store mennesker møtes.
 
Jeg er utdannet førskolelærer ved Høyskolen i Bergen med barnekultur og kulturformidling som fordypning. Siden da har jeg jobbet som pedagogisk leder i Ulvedalen, Hellebakken og Krokusbakken barnehage. Jeg har også vært teaterskolelærer i Vestlandske Teatersenter og jobbet som pedagogisk konsulent i Bergen kommune som prosjektansvarlig for språkstimulering av flerspråklige barn. Etter at jeg gav ut boken "Magiske samlingsstunder" i 2009 har jeg drevet med kurs- og foredragsvirksomhet, skrevet artikler og nye bøker. 

Jeg liker å fortelle om huldre, tusser og troll. Min kulturelle identitet står trygt i norske folkeeventyr, men jeg liker også eventyr og fortellinger fra den vide verden.

Jeg er spesielt opptatt av å bruke estetiske fag - musikk, drama og kunst blant barn.

Ta kontakt om du vil utveksle ideer, eller utvikle din egen kunnskap om barn og estetiske fag

 
    
            
Hilsen Trude 


News


ArkivDesign by In Obscuro