19-11-2012
Språk i hodet med en kommode

«Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå verden. Gjennom språket får vi innsikt i oss sjøl. Gjennom språket trer vi inn i fellesskapet med andre mennesker og får del i samfunnet. Språket gir identitet og tilhørighet. Språket er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utviklingen.»

Dette sitatet er hentet fra innledningen i Anne Høigård sin bok "Barns språkutvikling" og viser hvor viktig språket er for barnet. De skal tilegne seg et språk og det er omfattende læring som tar tid. Barnet skal lære å uttrykke seg, fortelle, formidle hva de vil, hva de føler og knytte bånd til andre mennesker. Det skal også lære å forstå hva andre sier og lytte når andre snakker og forteller. I tillegg skal de lære språksystemet som omfatter språklyder, ordenes betydning, bøying, hvordan man setter den sammen til setninger, lengre fortellinger og tekster.
 
Vi som jobber med barn har et ansvar for å hjelpe dem å tilegne seg språket. Det er et stort ansvar. Forskning viser at barn som har vokst opp i fattige språklige kår tar det aldri igjen. Vi må derfor jobbe bevisst med å skape et godt helhetlig språkmiljø i barnehagen. Hos oss er barna omgitt av snakkende stemmer på alle kanter. Det betyr ikke at de lærer språk automatisk. Barn lærer bare av å bli snakket med.

Mange kjøper nå inn språkpakker og materiell for harde livet. Det viser at barnehagene er bevisste sin rolle som språkarena, men jeg mener språkarbeid handler om langt mer enn de ordene man får plass til i en koffert. Materiell i handelen kan være en god hjelp til å lokke fram språklyst, finne nye ord og øve språk, men vi må ikke glemme at ordene først og fremst deles, skapes og oppstår mellom mennesker.  

Jeg fikk i oppdrag av Montana barnehage i Bergen å lage noen kofferter som kunne stimulere til språk. Det ble en utfordring for meg fordi jeg syntes det var et stort ansvar. Tenk alle de ordene som finnes og som barna skal oppdage. Får jeg plass til dem i en koffert!?? Tør jeg som voksne påberope meg ansvaret for å samle et knippe viktige ord? Hvilke ord er viktige for barna i Montana barnehage? (Dessuten finnes jo allerede Snakkepakken som et veletablert produkt som er utviklet over flere år)

Jeg kom raskt fram til at det måtte bli noe annet enn kofferter...Det ble i steden en språkkommode med litt bedre plass. Jeg ønsket at den skulle peke personalet i retning av hva et helhetlig godt språkmiljø betyr - også utover det skuffene kunne romme. Barn og voksne bruker og tilegner seg språk hver gang vi samtaler, leker, forteller eventyr, leser bøker, synger og regler. Kommoden måtte derfor gi ideer til samvær innen alle disse områdene.

Mange tenker at språkarbeid i barnehagen handler om å "trene" på ord og uttrykk. Ordet trening gir meg assosiasjoner til armhevninger og knebøy. Det skal være morsomt å oppdage ordene! Dette skulle ikke bli en språk-trenings-kommode til lukkede anledninger, men en språk-glede-kommode med et rikt utvalg av muligheter til hverdag og samlingsstund. 

Utgangspunktet mitt var en enkel kommode fra Living. Den kostet 899,-De syv skuffene ble malt i en farge i regnbuen. Hver side av kommoden ble malt ulikt slik at de kan brukes som kulisser til innholdet i skuffene.De første to skuffene peker oss i retning av hvor viktig leken er når språket skal på plass. Det ble to doktorskuffer fulle av godsaker til rollelek for en liten gruppe barn og en voksen.
 


...Plaster, ekte bandasjer, stetoskop, legefrakker og mye annet.
Doktorlek er supert fordi de voksne forstår raskt sin rolle. Sammen kan man snakke om følelser, hvor det gjør vondt, snakke om hva som har skjedd og hva som skal til for å bli bra igjen.  Når barna leker florerer ordene. Da bruker barna språket selv. Når barna later som, lærer de også å dekontekstualisere. Det vil si snakke om det som ikke hender i øyeblikket. De snakker "som om" og bruker metaspråk. De får fortellerkompetanse ved at de er i et hendelsesforløp, og de lærer å symbolisere. (Forstå at noe kan bety noe annet enn det åpenbare) 

De neste to skuffene gir ideer til dramaforløp med barna. Den er full av remedier for gode hekser...En skuff er formet som en hylle full av rare ting og sammensatte ord som dragesnørr, paddeegg, musepromp, froskeøyne.I tillegg er det en svartmalt skuff som kan være heksas gryte. I denne ligger et silkesjerf malt som et bål, en hemmelig lomme til det man måtte trylle fram, en heksehatt og en bok full av rare oppskrifter. (På modigdrops, fantasimedisin, drømmeluft, tullepust og annet rart) Sammen med barna kan man telle, følge oppskrifter og se hva det blir til. Her er det muligheter for å tillegne seg og bruke et matematisk språk - under, over, ved siden av, mengde, lengde og så videre. (Ideer til liknende opplegg finner du her)

I femte skuff ligger eventyret om Prinsessen på erten...
 


Selve skuffen er et slott utenpå. Inni finner vi sengen på soverommet, men også en kiste med en ert, en prinsesse, en prins og ei skeptisk dronning.
 


Eventyrene er fantastiske til å tillegne seg språk. Barna lytter og bygger opp fortellerkompetanse samtidig. Dessuten bruker voksne et mer poetisk språk når de formidler eventyr. Etter en periode med mye eventyr kom det en gang en far til meg og fortalte at hans datter hadde begynt å uttrykke seg anderledes mens hun lekte. Der dukkene tidligere hadde våknet til "Nå er det morgen!" våknet de nå til "...og så steg solen!"

I sjette skuff ligger "eventyret om den bittelille kona i det bittelille huset"... av Elsa BeskowSkuffen er malt som et lite hus utenpå. Inni finner vi kona, kua, katten og alt vi trenger for å fortelle eventyret. (Teksten på eventyret er malt på siden av skuffen)Kona har tydeligvis ikke minimalistisk smak. Stua hennes er ganske full - mange små dyr, nøkler, kaffekanner og annet morsomt å snakke om. Denne skuffen skal peke voksne i retning av samtalen. For å samtale med barn trenger vi samtaleemner - og det kan skuffen gi.I samtalen lever språket. Da veksler vi på tur, deler erfaringer og begge parter bidrar.  

I nederste skuff ligger billedboka "Banke på!" av Anna Clara Tidholm...Det er en bok som inviterer til samtale og språklig aktivitet. Undersiden av skuffen er malt som omslaget. Da kan vi banke på og oppdage boka inni.

 

Inni skuffen finner vi en minnepenn der boka er presentert på en powerpoint slik at den kan leses via prosjektor i samlingsstunden. Illustrasjonen i skuffen er inspirert av siste side i boka. Den kan fungere som en stemningsfull bakgrunn mens vi leser boka med barna. 

Så kan man jo filosofere. Hvor fører denne veien hen?Billedbøker er en viktig kilde til samtaler og språk. Med bøkene kommer en verden av ord inn i barnehage - og opp i sofaen. Gode vilkår for boklesing må alle barnehager ha.

Til ulike lyseffekter i skuffene har jeg brukt dot-it fra Osram (Klikkelys i taket på slottet) og små lysslynger på batteri fra Sparkjøp (Stjernehimmel og lyseffekt i heksehyllen) Batteridelen til lysslyngene ligger løst i lommer av filt som er limt på kommoden. Da kan man lett skifte batteri. Lysslyngene er festet med pistollim.Kofferten var ferdig og klar.... eller vent nå litt... hvor ble det av sangene og rimene? Her måtte det noen tilleggskister til - èn med plass til ting som symboliserer sanger og èn med ting å fortelle regler rundt (Og ei notisbok i hver så de voksne ikke glemmer tekstene) Når vi synger og forteller regler leker vi med språket. Barnet blir kjent med språkets rytme og musikk.

Kommoden måtte også ha plass til alle de andre ordene barn og voksne finner i hverdagen. De fleste ordene kommer til oss på tur, på bussen og under en stein i skogen - ord som skrukketroll, sete, mosedott og malekost. Derfor - på toppen av kommoden troner en tom kiste som man kan fylle med synlige og usynlige ord
Nå står kommoden trygt plassert i barnehagen. Selv om den er stor var det absolutt ikke plass til alle ord barna trenger før skolestart - heldigvis, for da må barna oppdage dem selv - sammen med de voksne. Håper komoden likevel vil tilføre litt språkglede i hverdagen. Ord er så mektige

Ord er fantastiske
har du tenkt på det -
man kan kjærtegne med ord
mykere enn hånden
man kan slå med ord
hardere enn med hånden

ord er så fantastiske
de kan lindre sorgen
og forsterke gleden
ord kan være så flyktige
- i et hjerte

ord er så mektige
de kan starte en krig
og slutte en fred
ord kan tilgi
men også så hat
og bitterhet -

derfor ber jeg deg
bruk ordene godt
bruk ordene rett
men framfor alt
- bruk ordene
den som eier ordene
kan aldri bli fattig.

Dikter Birger Franzen

 

News


ArkivDesign by In Obscuro