08-03-2015
Sykehuskommoden vi er så glade i

Barn liker ofte å leke doktor og sykehus. I en barnehage hender det at det krever litt sanking for å finne bra nok materiell slik at de kan tre inn i sykehusleken med overbevisning. Stetoskopet ligger i bunnen av en kasse, sprøytene i lekeovnen og legefrakkene i dukkesengen. Da er det mye bedre å samle alt på ett sted. I garderoben i lekeverkstedet vårt stod det en glemt Ikeakommode med dype, tomme skuffer.  Den fikk bli en sykehuskommode.

Kommoden ble malt hvit og skuffene ble merket med laminerte symboler og tekst som gav et hint om innholdet. I øverste skuff samlet vi kostymer, tepper, hjemmelagde pasientjournaler, samt bøker og bilder om kroppen.

I andre skuff la vi legeinstrumenter, ekte bandasje, plaster og annet som en lege trenger for å sikre pasienten omsorg og behandling. Apoteket var behjelpelige med å finne ting vi kunne bruke. Den tøffeste effekten var nok den største engangssprøyten.

I siste skuff la vi kosedyr og noen bøker om dyr og dyrleger slik at man kunne utvikle legekallet i den retningen også. For andre som vil gjøre noe lignende kan noen dukker, vekter, målebånd være et godt alternativ og gi inspirasjon til å skape lekefortellinger fra helsestasjonen.

Kommoden fikk stå i garderoben slik at den uutnyttede plassen der fikk fornyet interesse. Den ble umiddelbart et utgangspunkt for lek. Barna stupte ned i skuffene og plastret, stelte og bandasjerte seg selv og sine pasienter. Sykehus er et leketema voksne ofte lar seg rive med i fordi det er lett å forstå hvordan man kan oppføre seg i rollene. Det er dessuten et tema der barna leker godt sammen. Her kan de bytte på roller og både gi og få omsorg. Sykehuslek er sosialt!

Hvis man vil, kan man la leketemaet fra kommoden inspirere inventaret videre gjennom rommet. Vi hadde snart to faste sengeplasser på sykehuset, venterom og hyller med kjøkkenremedier til å lage medisiner og mat. I bakgrunnen ser du også en tavle med plass til røntgenbilder (magnettavle - whiteboard).

Et morsomt innslag ble intravenøsen i hjørnet – en flaske hengt opp ned som inneholdt farget vann og glitter. Magisk lekemedisin rett i blodet - bra for å kurere akutt fantasiløshet hos voksne.

I slike rollelekkommoder kan man velge andre leketemaer også. Er det sjørøvere barna er hektet på for tiden, så dekorerer vi kisten på sjørøvervis  og fyller den med skatter, kister, kart, kostymer, kikkerter og så videre. Butikklek er en fredeligere ide. Barna vil sette pris på en kommode med tomembalasje og et kassaapparat å «pippe» varene i. I de andre skuffene kan man utvide mulighetene med prisede sko til skobutikken og utkledningsklær til klesbutikken.


Dette er et utdrag av en artikkel om lekekommoder i verktøykassa 4, 2014. Vil du ha flere bilder av denn kommoden og ideer til andre kan bladet bestilles her.

News


ArkivDesign by In Obscuro